Rabu, 3 November 2010

Mit atau kah ?tandah saja....

Label :
Mula mula memang senang pabila tingga pakai betoh kasar,pak bila makin sinduk moh dapod kinyam pakai tengan moh dapod kedok.Keyuh nok doh lah sesenang yang ata sangka.
"Begok tekek(obstacle)" kuan nyamba.Mungki mieh cara ataukah gaya ata ra mit nga biyond keyoh nok. "Dohlah tandah saja" asong malas ta daan. "Doh mesti gi cara ataukah gaya ata dapod ndai" jawab asong rajin.
Jadi dalam eni2 kerja di ndai ata mesti aan
Usaha baru ata dapod kemboi ata tang ninga saja mustahil keyoh nok ata dapod. Cuba ata prati bara duh atau kah dewon keyuh, kemboi gik sebak barulah eyoh geiut. Suok kanoklah ata suba pikir. Sak kuan nyamba" Asa tegong( kejak) ata bisak, barulah teein ata busoh".